Hulp op afstand

Druk op de startknop om de hulpsoftware te downloaden. Deze moet daarna uitgevoerd worden.

Startknop